Personal Car Service
Welkom bij Personal Car Service Profiel Diensten Reserveren Contact Links
Disclaimer
 
 

Personal Car Service kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Personal Car Service of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Privacybeleid

Personal Car Service garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en nooit aan derden zal worden doorgegeven of verkocht. Personal Car Service gebruikt deze informatie uitsluitend om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen. Wanneer u bezwaar hebt tegen het vastleggen van uw gegevens, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken en zullen uw gegevens worden verwijderd.

Bij het vastleggen van persoonlijke informatie streeft Personal Car Service de grootst mogelijke zorgvuldigheid na met betrekking tot de juistheid en de beveiliging van uw gegevens.